Hällristningar.

Tidigare uppföljningar

Här kommer uppföljningar att publiceras under genomförandet av åtgärdsprogrammet som gäller under 2022–2025.

Nedan finns information om uppföljningar av det tidigare åtgärdsprogrammet som gällde under åren 2017–2021.