Takterass med odling.

Ekonomiska stöd och bidrag

Vi har tagit fram en sammanställning med fokus på bidrag för dig i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå miljömålen. Målet med sammanställningen ”Var finns pengarna?” är att underlätta för kommuner, föreningar, organisationer och företag. Sammanställningen är också till för alla andra aktörer som vill arbeta aktivt med olika miljöförbättrande åtgärder.

Ekonomiska bidrag i arbetet för miljömålen kan vara en god hjälp till på vägen. Vi hoppas du hittar något som kan stötta dig i arbetet!