Åtgärder

Vi har delat in det regionala åtgärdsprogram­met i fyra utmaningar. Syftet med utmaningarna är att lättare kunna kommunicera och arbeta samlat kring olika frågor som rör miljömålen.

För varje utmaning visar vi

  • vilka miljömål som främst gynnas av åtgärderna
  • vilka globala mål som främst gynnas
  • förslag på huvudaktörer och berörda aktörer
  • vilka andra program eller strategier som är viktiga för området.

För att underlätta för programmets olika målgrupper finns även ett dokument med åtgärder samlade per aktörsgrupp: Åtgärder per aktör.

Nedan kan du läsa mer om åtgärderna som ingår i respektive utmaning. All information om åtgärderna finns även i det detaljerade underlaget: Detaljerat underlag om åtgärderna – Ett hållbart Västra Götaland