Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter. Vi svarar gärna på frågor om åtgärdsprogrammet för miljömålen och diskuterar lösningar tillsammans. Varmt välkommen att höra av dig!

Miljömålssamordnare

Frågor om uppföljning och åtgärdswebben

Utvecklingsledare miljömål

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Hållbar användning av vattenmiljöer

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

God bebyggd miljö och hållbar konsumtion