Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen Västra Götaland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Åtgärdsprogram för miljömålen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Åtgärdsprogram för miljömålen på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. Du kan också kontakta oss på via e-post till: miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .

Interaktiv karta på sidan Aktörer som inkommit med åtaganden

Den interaktiva kartan på sidan Aktörer som inkommit med åtaganden är inte tillgänglig. Länsstyrelsen arbetar med att uppgradera kartan och bristerna i tillgänglighet. Det är ett arbete som beräknas pågå under år 2022-2024.

  • Bilder i kartan saknar alt-text
  • Funktionerna i kartan är inte åtkomlig med tangentbord
  • De interaktiva knapparna, till exempel för att zooma i kartan har felaktiga roller vilket gör att uppläsande hjälpmedel inte uppfattar kartans funktionalitet korrekt.

Detta innehåll är inte tillgängligt

  • Webben innehåller kod som inte följer webbplatsstandarder och som inte validerar. Riktlinje WCAG 4.1.1.
  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil. Riktlinje WCAG 2.1.1.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Åtgärdsprogram för miljömålen .
Senaste bedömningen gjordes den 23 januari 2024.
Webbplatsen publicerades den 23 januari 2024.
Redogörelsen uppdaterades senast den 23 januari 2024.