Om oss

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering.

Mer information om Länsstyrelsens arbete finns på: Om Länsstyrelsen i Västra Götaland | Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götaland har regeringens uppdrag att på regional nivå verka för att Generationsmålet och miljömålen nås. Det innebär att Länsstyrelsen ska samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet samt utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå de olika målen. 

Denna webbplats utgör åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Programmet har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Mer information om Skogsstyrelsen arbete finns på: Skogsstyrelsen