Västra Götalands miljömål

I Västra Götaland arbetar vi med 15 av de 16 nationella miljömålen. Miljömålet Storslagen fjällmiljö är det enda som inte är aktuellt för länet. Vi har dessutom tagit fram regionala tilläggsmål som lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser för tretton av miljömålen.

Riksdagens beslut om miljömålen 1999 har lagt grunden för det som vi i dag kallar miljömålssystemet. Syftet är att ge en tydlig struktur för det miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Detta ska också ge struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken.

Miljömålssystemet består av det övergripande Generationsmålet, de 16 miljömålen med preciseringar, samt etappmål och indikatorer. Mer om miljömålen och miljömålssystemet finns att läsa om på Sveriges miljömål.