Om åtgärdsprogrammet

Detta åtgärdsprogram är en reviderad version av åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2017–2021. På denna sida hittar du information om hur vi genomfört revideringen och hur vi arbetar med jämställdhet och jämlikhet samt klimatanpassning i programmet.