Åtgärdsprogram för miljömålen

Det här är åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar och att stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet.

Webbplatsen vänder sig till dig som är engagerad i arbetet med miljömålen i Västra Götaland. Här hittar du all information om åtgärderna i programmet som gäller under åren 2022–2025. Du hittar även information om Västra Götalands regionala miljömål och de årliga uppföljningarna av miljömålen. Detta åtgärdsprogram har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Skogsstyrelsen.

Tillsammans kan vi driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle som gynnar oss själva likväl som framtida generationer.

> Karta som visar kommunernas arbete inom Åtgärdsprogrammet och Klimat 2030