Åtgärdswebben och Länsstyrelsens loggor.

Åtgärdswebben

Åtgärdswebben är ett länsstyrelsegemensamt IT-system för att administrera information om åtgärder i åtgärdsprogram för miljömålen. Förutom Västra Götaland använder flera län idag systemet.

Syftet med Åtgärdswebben är att underlätta uppföljning av åtgärder inom programmet. Det är även ett bra sätt att samla och synliggöra information kopplat till åtgärdsprogrammet.

Länkar till Åtgärdswebben

Det finns olika ingångar till Åtgärdswebben beroende på vilken användare man är:

*För att få tillgång till Åtgärdswebben via dessa adresser behöver du först läggas till som användare i systemet.

Guide för hur du tar fram uppföljning från Åtgärdswebben

När du lämnat in uppföljning för din organisations åtgärder i Åtgärdswebben, kan du söka fram denna och få ett utdrag i PDF eller Excel från Åtgärdswebben. Du kan också söka fram uppföljning som lämnats in av andra aktörer, eller se uppföljning för vissa specifika åtgärder som du är intresserad av. Förutom den senast inlagda uppföljningen kan du också söka fram information från tidigare år. Nedan finns guider som visar hur du går tillväga.

Guide för kommuner och externa aktörer

Guide för Länsstyrelsen

Guide för Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen

Kontakt
Helena Sandmer
010-224 45 48