Samtal vid kanalen i Göteborg.

Material från webbinarier

Missade du den senaste Miljömålsakuten? Vill du åter ta en titt på presentationen från något av webbinarierna inom programmet? Här hittar du material från de digitala träffar som ges inom åtgärdsprogrammet.

Miljömålsakuten 13 mars 2024 – Tema God bebyggd miljö och hållbar konsumtion

Presentation om Ale kommuns arbete med tillgängliggörande av kulturarv.

 

Miljömålsakuten 14 februari 2024 – Tema Hållbar användning av skog och odlingslandskap

Presentation om Ätrans vattenråds arbete med inventering av våtmarker.