Aktuellt

Här lägger vi upp aktuella händelser kring det regionala miljömålsarbetet. Vi länkar också vidare till våra andra kanaler som uppdateras löpande med seminarier, kurser, nyheter med mera.

Vill ni i er organisation anta eller har ni antagit åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen? Varmt välkommen att delta på Miljömålsakuten!

Vårens succé med UVG-akuten fortsätter under hösten i en något ny tappning – med byte av namn till Miljömålsakuten och med ändringen att vi nu breddar till tematiska träffar utifrån utmaningarna i åtgärdsprogrammet.

Under en onsdag i månaden mellan september-december kommer vi finnas tillhands en timma på Skype för att svara på frågor och utbyta erfarenheter om åtgärder kopplade till de fyra utmaningarna i programmet. Det går självklart även bra att diskutera frågor som knyter an till åtagandeprocessen, åtgärdswebben, uppföljning av programmet etc. Ingen föranmälan krävs och det går bra att ansluta när som helst mellan kl.10-11 – det är drop-in som gäller!

Syftet med Miljömålsakuten är att tillgängliggöra oss mer för eventuella frågor som finns bland er aktörer som vill bli aktiva eller redan är aktiva i åtgärdsprogrammet för miljömålen. Det är också ett utmärkt tillfälle att diskutera genomförandet av åtgärder med oss på Länsstyrelsen och med andra aktörer i programmet.

Kolla in datumen nedan och boka in dem i kalendern redan nu!

 

Miljömålsakuten äger rum följande datum

  • 27 september kl. 10-11: Tema Hållbar användning av vattenmiljöer
  • 25 oktober kl. 10-11: Tema Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
  • 22 november kl. 10-11: Tema Minskad klimatpåverkan och ren luft
  • 13 december kl. 10-11: Tema God bebyggd miljö och hållbar konsumtion

 

Saknar du en inbjudan till Miljömålsakuten? Skicka ett mail till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se, så hör vi av oss!