Globala målen.

Agenda 2030 och miljömålen – hur hänger de ihop?

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

De svenska miljömålen utgör Sveriges miljödimension av Agenda 2030 – att jobba med miljömålen är ett konkret sätt att bidra till agendans miljömässig hållbarhet. Genom miljömålen är de globala frågorna nedbrutna till ett nationellt perspektiv och de utmaningar och förutsättningar som finns här.

De svenska miljömålen är mer preciserade när det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030. Detaljrikedomen gör det lättare att följa utvecklingen i miljön och på så sätt förstå vilka åtgärder som är viktigast. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 i Sverige.

Utöver detta åtgärdsprogram finns det ett antal strategier, program och insatser på regional nivå som är viktiga för det regionala miljöarbetet.

Läs mer om Länsstyrelsens Agenda 2030-arbete

Här illustreras förhållandet mellan Agenda 2030, miljömålen samt andra program och insatser på regional nivå som är viktiga för det regionala miljöarbetet.

 

 

Agenda 2030

Agenda 2030 tårta Illustration: Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

 

Miljömålen

Miljömålen utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030

 

Miljömålen

Viktiga program för det regionala miljöarbetet

(Klicka på respektive program för att läsa mer)

Åtgärdsprogram för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

(Klicka på respektive utmaning för att läsa mer)