Humla bland lavender.

Detaljerat underlag om åtgärderna

Detaljerat underlag om åtgär­derna ger en mer detaljerad beskrivning av åtgärderna, bland annat vilka effekter åtgär­den bedöms leda till miljömässigt, socialt och ekonomiskt samt vilka miljömål och globala mål som åtgärden främst bidrar till. Dessutom finns information om finansiering och hur vi planerar att åtgärden följs upp.

Det detaljerade underlaget kan revideras under åtgärdsprogrammets period 2022–2025, till exempel om nya indikatorer tas fram eller andra förutsättningar ändras.