Två personer tittar och pekar på karta över Göteborg.

Planerade uppföljningar

Genomförande av åtgärder i programmet kommer att följas upp årligen enligt följande plan:

År

 

2023

Uppföljning för år 2022 lämnas in i Åtgärdswebben i början av 2023. Deadline är den 24 februari.

2024

Uppföljning för år 2023 lämnas in i Åtgärdswebben under januari och februari 2024. Deadline för att lämna uppföljning är den 23 februari. Länsstyrelsen sammanställer sedan en analys som kommuniceras.

Mer information skickas ut till berörda via mail i december 2023.

2025

Uppföljning för år 2024 lämnas in i Åtgärdswebben i början av 2025.

2026

Slutuppföljning av programmet lämnas in i Åtgärdswebben i början av 2026. Länsstyrelsen sammanställer slutuppföljningen som kommuniceras.

Notera att planen kan komma att ändras efter behov..