David och Jonas

Uppföljning av åtgärder och klimatlöften

Här kommer uppföljningar att publiceras under genomförandet av åtgärdsprogrammet som gäller under 2022–2025. Även tidigare uppföljningar för åren 2018-2021 finns här.

På denna sida finns en karta som visar kommunernas arbete inom åtgärdsprogrammet för miljömålen och kommunernas klimatlöften.

  • För åtgärdsprogrammet kan du i kartan se information om den senaste uppföljningen för samtliga åtgärder i programmet.
 
  • För kommunernas klimatlöften kan du se vilka kommuner som arbetar med olika löften. En första uppföljning av klimatlöftena kommer göras i början av 2025 och syns i kartan därefter.

Bild på kartverktyg med uppföljning för åtgärderna i åtgärdsprogrammet för miljömålen och kommunernas klimatlöften
 
 
 

Nedan finns information om uppföljningar av det tidigare åtgärdsprogrammet som gällde under åren 2017–2021.