Dykare på havsbotten bland ålgräs.

Hur följer vi upp åtgärderna?

Genomförandet av åtgärderna kommer att följas upp årligen, i ett system som kallas Åtgärdswebben. Uppföljningen innebär att alla huvudaktörer som åtagit sig åtgärder i programmet lämnar in en uppföljning av hur det går med åtgärden i Åtgärdswebben. Uppföljningen samordnas av Länsstyrelsen.

Syftet med uppföljningen är att sti­mulera, motivera och kommunicera det som görs i länet. Underlaget används även i den årliga regionala bedömningen av miljömålen. I Detaljerat underlag om åtgärderna hittar du vilka uppföljningskriterier som gäller för respektive åtgärd.

Åtgärdswebben och GHPE-modellen

Åtgärdswebben använder den så kallade GHPE-modellen för uppföljning vilket är anledningen till att den även används här. Enligt GHPE-modellen klassas genomförandegraden av åtgärder i en 4-gradig skala enligt följande:

G = Genomförd helt eller i huvudsak genomfört, eller pågår kontinuerligt
H = Genomförd till hälften eller mer
P = Påbörjad men ännu inte gjord till hälften
E = Inte påbörjad

Det finns också möjlighet att till exempel lägga till frågan om motivet till genomförandegraden och varför åtgärden genomförts respektive inte genomförts.