Cyklister cyklar i stan.

Hur gör min organisation ett åtagande?

För att genomföra det regionala åtgärdspro­grammet krävs ett fortsatt stort engagemang i Västra Götaland.

För varje åtgärd identifieras huvudaktörer och berörda aktörer. En huvudaktör är den aktör som har ansvaret för att initiera, driva på och genomföra åtgärden inom sin egen verksamhet eller genom projekt, processledning och insatser i samverkan med andra berörda aktörer i länet. Det går enbart att göra åtaganden i programmet i egenskap av huvudaktör och det är enbart huvudaktörer som lämnar in uppföljning för åtgärder. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har genom sitt beslut av åtgärdsprogrammet åtagit sig de åtgärder där de anges vara huvudaktörer.

Berörda aktörer förväntas medverka och bidra till genomförandet av åtgärden inom sin egen verksamhet eller genom att skapa förutsättningar och bidra med stöd till huvudaktören i genomförandet.

Hur gör min organisation ett åtagande?

  1. Förbered vilka åtgärder ni vill åta er att arbeta med. Som underlag får ni gärna använda er av blanketter anpassade efter målgrupp. 
  2. Besluta om vilka åtgärder ni vill arbeta med. För kommuner rekommenderas ett politiskt förankrat beslut.
  3. Skicka sedan ert beslut till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange ärendenummer 501-54100-2021.
  4. Länsstyrelsen kommer att lägga in era åtaganden i Åtgärdswebben.

 Det går bra att göra åtaganden i programmet under hela programperioden.

Blanketter för åtaganden

Här hittar ni blanketter för att göra åtaganden.

För kommuner

Aktörer inom skogsbruk

Västra Götalandsregionen

Räddningstjänst och försvar

Luftvårdsförbundet