Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.

Lansering av Åtgärdsprogrammet 16 mars

Välkommen på lansering av det nya Åtgärdsprogrammet för miljömålen! Den 16 mars 2022 anordnar vi en digital träff där det nya programmet och dess åtgärder som gäller från 2022–2025 presenteras.