Detaljerat underlag om åtgärderna

Detaljerat underlag om åtgär­derna ger en mer detaljerad beskrivning av åtgärderna, bland annat vilka effekter åtgär­den bedöms leda till miljömässigt, socialt och ekonomiskt samt vilka miljömål och globala mål som åtgärden främst bidrar till. Dessutom finns information om finansiering och hur vi planerar att åtgärden följs upp. Det detaljerade underlaget kan revideras under åtgärdsprogrammets period […]

Ekonomiska stöd och bidrag

Vi har tagit fram en sammanställning med fokus på bidrag för dig i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå miljömålen. Målet med sammanställningen ”Var finns pengarna?” är att underlätta för kommuner, föreningar, organisationer och företag. Sammanställningen är också till för alla andra aktörer som vill arbeta aktivt med olika miljöförbättrande åtgärder. […]

Hur gör min organisation ett åtagande?

För att genomföra det regionala åtgärdspro­grammet krävs ett fortsatt stort engagemang i Västra Götaland. För varje åtgärd identifieras huvudaktörer och berörda aktörer. En huvudaktör är den aktör som har ansvaret för att initiera, driva på och genomföra åtgärden inom sin egen verksamhet eller genom projekt, processledning och insatser i samverkan med andra berörda aktörer i […]

Samverkan och aktörer i programmet

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har ett särskilt ansvar regionalt för att stimulera, stödja och underlätta åtgärds­arbetet. Det kan till exempel vara kunskapsstöd och att skapa mötesplatser till att samla och sprida goda exempel och resultat från arbetet. Uppföljning av åtgärderna är ett viktigt un­derlag i detta arbete. Aktörer i Västra Götaland Västra Götalands aktörer är vi […]