Detaljerat underlag om åtgärderna

Detaljerat underlag om åtgär­derna ger en mer detaljerad beskrivning av åtgärderna, bland annat vilka effekter åtgär­den bedöms leda till miljömässigt, socialt och ekonomiskt samt vilka miljömål och globala mål som åtgärden främst bidrar till. Dessutom finns information om finansiering och hur vi planerar att åtgärden följs upp. Det detaljerade underlaget kan revideras under åtgärdsprogrammets period […]

Ekonomiska stöd och bidrag

Vi har tagit fram en sammanställning med fokus på bidrag för dig i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå miljömålen. Målet med sammanställningen ”Var finns pengarna?” är att underlätta för kommuner, föreningar, organisationer och företag. Sammanställningen är också till för alla andra aktörer som vill arbeta aktivt med olika miljöförbättrande åtgärder. […]

Hur gör min organisation ett åtagande?

För att genomföra det regionala åtgärdspro­grammet krävs ett fortsatt stort engagemang i Västra Götaland. För varje åtgärd identifieras huvudaktörer och berörda aktörer. En huvudaktör är den aktör som har ansvaret för att initiera, driva på och genomföra åtgärden inom sin egen verksamhet eller genom projekt, processledning och insatser i samverkan med andra berörda aktörer i […]

Aktörer som inkommit med åtaganden

Här presenteras de åtaganden som hittills har gjorts av olika aktörer i programmet. Kartan visar de åtaganden som kommuner i Västra Götaland inkommit med. Åtaganden som övriga aktörer har gjort presenteras under kartan. Kartan visar de kommuner i Västra Götaland som just nu inkommit med åtaganden. Kartan uppdateras löpande. Det går att göra åtaganden under […]