Lantbrukare pratar med kor

Åtgärder i praktiken

Här synliggör vi ett urval av de åtgärder som är på gång i länet inom ramen för åtgärdsprogrammet. I artiklarna går det att läsa om olika exempel från aktörer i länet som arbetar med åtgärder inom de olika utmaningsområdena i programmet. Ta del av intressanta artiklar med vackra bilder här nedanför.

Röra – ett litet projekt för grodan, men ett stort projekt för Tjörns vattenmiljöer

Åtgärd SO1

Tjörn och Orust har gått ihop i LONA-projektet Amfibiedammar i Röra. Här har samverkan mellan kommuner och markägare lett till återinförandet av en våtmark. Nu hoppas Kristian Littke, Emma Johansson och Amanda Forsman att projektet ska ge ringar på vattnet, öka intresset och förståelsen för de betydelsefulla vattenmiljöerna på öarna.

Läs artikeln om Röra

Amfibiedammar vid Röra
Foto: Andreas Gärdnert

Öppna landskap ger naturbeteskött till offentliga kök

Åtgärd SO13

I sitt uppdrag att stötta producenter att sälja sina råvaror till kommuner fick Pernilla Fischerström kontakt med Läckö kött. Ett familjeföretag där Mikael Karlsson och sonen Martin Karlsson har 400 kor som betar i naturmarker. Familjen producerar nu naturbeteskött till offentliga kök och djuren ser till att markerna inte växer igen. En viktig pusselbit för den biologiska mångfalden.
 

Läs artikeln om Läckö Kött

Foto: Andreas Gärdnert

Skövde breddar banor för fler cyklister

Åtgärd KL1

I Skövde tar cykelbanorna mer plats – för säkrare cykling, förhoppning om fler cyklister och renare luft. Tydligare direktiv kring cykelinfrastruktur 2018 satte igång planeringen för breddning och separering av cykelbanor i staden. Ett projekt som intensifierats 2021–2023. Lucas Johansson är projektledare för arbetet.

Läs artikeln om Skövde

_DE_5770
Foto: Andreas Gärdnert

Unika samarbeten för en bättre vattenmiljö

Åtgärd V1 & SO1

Lygnerns vattenråd är en fristående organisation och en neutral plattform. Här skapas möten med vattnet i fokus. Trots olika intressen jobbar medlemmarna för en mer hållbar användning av vattenmiljöer – ett av målområdena i åtgärdsprogrammet för miljömålen – utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Något som är viktigt för både dricksvatten, livsmedelsproduktion, ekosystem och vår miljö.

Läs artikeln om Lygnerns vattenråd

Foto: Andreas Gärdnert

Borås släpper på kontrollen för ett effektivare miljöarbete – byggt på tillit

Borås Stad har arbetat fram ett nytt Miljöprogram för 2023. Ett utmanande arbete som nått bästa möjliga resultat tack vara kunskap och samarbete i olika konstellationer. Helheten har hållits ihop av Dennis Sako. Programmet ger mer frihet för bolag och verksamheter och ska inspirera staden att ligga i framkant inom miljöområdet.

Läs artikeln om Borås miljöprogram

Foto: Andreas Gärdnert

Arkitekturstrategi för mer hållbara, vackra och funktionella miljöer

Åtgärd BK6 

Hur bygger vi smart och hållbart i framtiden? En åtgärd i åtgärdsprogrammet för miljömålen i Västra Götaland handlar om att uppmuntra kommuner att jobba med arkitekturstrategier. Detta för att nå en god bebyggd miljö. I arbetet med att implementera arbetssättet har Länsstyrelsen en stöttande och inspirerande roll mot de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Läs artikeln om arkitekturstrategi 

Foto: Andreas Gärdnert

Utsläpp av lättflyktiga kolväten kartläggs i samarbete med industrin på Hisingen

Åtgärd KL3

Att minska industriernas utsläpp av lättflyktiga kolväten (VOC) är ett mål som finns med i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. När programmet togs fram kom arbetet med att kartlägga VOC-utsläpp igång ordentligt. Efter många års planering omarbetades och upphandlades projektet i juni 2022, med målet att vara klart i oktober 2023. Arbetsgruppen ser att resultaten och ökad kunskap kan underlätta för medlemmarna i Luftsvårdsförbundet, ge renare luft för göteborgarna och vara ett stöd för hur nära industrierna det är möjligt att bygga bostäder.

Läs artikeln om VOC-kartläggning

_DE_8047
Foto: Andreas Gärdnert

Gift från kemtvätt ångas bort i Skäggered

Åtgärd V4

Projektet i Skäggered visar på vikten av transparens och samarbete efter att förorenat dricksvatten upptäckts. En kemtvätt som stängdes ner på 70-talet har lämnat spår efter sig, något som uppdagades först 2016. Efter undersökningar, statlig finansiering och dialog är saneringen nu på gång. I projektet samverkar Mölndals stad, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, de boende i området och många fler för att tillsammans få bukt med föroreningarna.

Läs artikeln om termisk sanering

Foto: Andreas Gärdnert