Aktuell uppföljning

Här kommer uppföljningar att publiceras under genomförandet av åtgärdsprogrammet som gäller under 2022–2025. Även tidigare uppföljningar för åren 2018-2021 finns här. På denna sida finns en karta som visar kommunernas arbete inom åtgärdsprogrammet för miljömålen och kommunernas klimatlöften. För åtgärdsprogrammet kan du i kartan se information om den senaste uppföljningen för samtliga åtgärder i programmet. […]

Åtgärdswebben

Åtgärdswebben är ett länsstyrelsegemensamt IT-system för att administrera information om åtgärder i åtgärdsprogram för miljömålen. Förutom Västra Götaland använder flera län idag systemet. Syftet med Åtgärdswebben är att underlätta uppföljning av åtgärder inom programmet. Det är även ett bra sätt att samla och synliggöra information kopplat till åtgärdsprogrammet. Länkar till Åtgärdswebben Det finns olika ingångar […]

Planerade uppföljningar

Genomförande av åtgärder i programmet kommer att följas upp årligen enligt följande plan: År   2023 Uppföljning för år 2022 lämnas in i Åtgärdswebben i början av 2023. Deadline är den 24 februari. 2024 Uppföljning för år 2023 lämnas in i Åtgärdswebben under januari och februari 2024. Deadline för att lämna uppföljning är den 23 […]

Hur följer vi upp åtgärderna?

Genomförandet av åtgärderna kommer att följas upp årligen, i ett system som kallas Åtgärdswebben. Uppföljningen innebär att alla huvudaktörer som åtagit sig åtgärder i programmet lämnar in en uppföljning av hur det går med åtgärden i Åtgärdswebben. Uppföljningen samordnas av Länsstyrelsen. Syftet med uppföljningen är att sti­mulera, motivera och kommunicera det som görs i länet. […]