Tidigare uppföljningar

Här kommer uppföljningar att publiceras under genomförandet av åtgärdsprogrammet som gäller under 2022–2025. Nedan finns information om uppföljningar av det tidigare åtgärdsprogrammet som gällde under åren 2017–2021. Uppföljning för år 2021 Uppföljning för år 2020 Uppföljning för år 2018

Åtgärdswebben

Åtgärdswebben är ett länsstyrelsegemensamt IT-system för att administrera information om åtgärder i åtgärdsprogram för miljömålen. Förutom Västra Götaland använder flera län idag systemet. Syftet med Åtgärdswebben är att underlätta uppföljning av åtgärder inom programmet. Det är även ett bra sätt att samla och synliggöra information kopplat till åtgärdsprogrammet. Länkar till Åtgärdswebben Det finns olika ingångar […]

Planerade uppföljningar

Genomförande av åtgärder i programmet kommer att följas upp årligen enligt följande plan: År   2023 Uppföljning för år 2022 lämnas in i Åtgärdswebben i början av 2023. Deadline är den 24 februari. Mer information finns på sidan Hur följer vi upp åtgärderna? 2024 Uppföljning för år 2023 lämnas in i Åtgärdswebben i början av […]

Hur följer vi upp åtgärderna?

Genomförandet av åtgärderna kommer att följas upp årligen, i ett system som kallas Åtgärdswebben. Uppföljningen innebär att alla huvudaktörer som åtagit sig åtgärder i programmet lämnar in en uppföljning av hur det går med åtgärden i Åtgärdswebben. Uppföljningen samordnas av Länsstyrelsen. Syftet med uppföljningen är att sti­mulera, motivera och kommunicera det som görs i länet. […]